Τμήμα ένταξης 11ου δημοτικού

Τμήμα ένταξης

Στο Τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για ορισμένες μόνο ώρες.

Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλή σχολική επίδοση (γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα Ι.Π.Δ., ΚΕΔΔΥ)
Ακολουθείται εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τη σοβαρότητα των ε.ι.α .Με βάση την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις εισηγήσεις και τις προτάσεις του ΚΕΔΔΥ , καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι.

Ο ειδικός εκπαιδευτικός συνεργάζεται με τον δάσκαλο της τάξης για την εφαρμογή εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης ( συνδιδασκαλία) . Η διδακτέα ύλη δέχεται τροποποιήσεις και προσαρμογές οι οποίες δεν διατάσσονται ανά τάξη, βαθμίδα ή ηλικία, αλλά οργανώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών. Στόχος παραμένει η πλήρης ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.

Το Τμήμα Ένταξης στο σχολείο μας λειτούργησε αρχικά από τα μέσα της περασμένης σχολικής χρονιάς, χωρίς όμως να είναι πλήρως επανδρωμένο. Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς λειτουργεί κανονικά με μόνιμο εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και πλήρως ανακαινισμένη, διαμορφωμένη και οργανωμένη αίθουσα, καλύπτοντας τις ανάγκες των παιδιών.
Η αίθουσα διαθέτει εποπτικό υλικό και ηλεκτρονικό υπολογιστή για εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων μάθησης και εκπαίδευσης.

Η απόκτηση εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού έγινε με την συνεισφορά του Δήμου μας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.

Όραμα μας παραμένει η αλλαγή της αίθουσας που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το Τμήμα Ένταξης, σε ένα χώρο μεγαλύτερο και ακόμα πιο λειτουργικό για την κάλυψη των αναγκών του εκάστοτε μαθητή, καθώς και με ευκολότερη πρόσβαση για μαθητές με κινητικές ανάγκες.

 

11ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου (Χιλής και Διογένους).

Εγγραφείτε εδώ...

newsletter