Νέα - Ανακοινώσεις του σχολείου

Συνοπτική μορφή της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του 2020-21

Η παρούσα Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, εκτυπώθηκε 

από το gov.gr, στην παρούσα συνοπτική της εκδοχή

για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου

11ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου (Χιλής και Διογένους).

Εγγραφείτε εδώ...

newsletter